NGUỒN GỐC & PHƯƠNG PHÁP

TÊN CÁC LOẠI RƯỢU VANG CHÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT

Khi mọi người khui thứ rượu này ra và rót vào ly, khí CO2 thoát ra, tạo ra một tiếng nổ khá lớn, sau đó nhìn xuống ly chúng ta thấy rượu sủi tăm rất đẹp mắt

Khám phá

CÁC NGUYÊN TẮC LÀM RA RƯỢU VANG

Thực tại ngày nay cho thấy, các tiến bộ khoa học hiện đại đã cho ra đời các dụng cụ và phương tiện kỹ thuật để làm cho rượu vang có chất lượng ngon hơn xưa

Khám phá

RƯỢU VANG LÀ GÌ VÀ NGUỒN GỐC BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

Thật là quá khó để nói rượu vang chính xác được bắt nguồn từ quốc gia nào. Giỏi như các nhà khảo cổ học và nhân chủng học cũng phải bó tay. Người đời sau này chỉ có thể đưa ra một vài gỉa thuyết, dựa trên những tài liệu và cổ vật tìm thấy

Khám phá