GIỐNG NHO & RƯỢU COGNAC

TÌM HIỂU VỀ VĂN HOÁ RƯỢU COGNAC

Trong các vùng làm rượu của Pháp ở trên thì có đến 8 vùng đều làm rượu vang, chỉ duy nhất vùng thứ 9 Cognac này không phải là rượu vang mà là rượu mạnh, điều đặc biệt ở chỗ nó là thứ rượu mạnh duy nhất được cất nấu từ rượu vang.

Khám phá

CÁC LOẠI NHO CHÍNH & NHO PHỤ

Có hàng ngàn giống nho tồn tại trên trái đất, có rất nhiều loại đều có thể làm ra rượu, nhưng xét theo quan điểm của người thưởng thức, chúng ta chỉ cần biết đến 6 giống nho nổi tiếng nhất

Khám phá