CHUYÊN GIA

Ý NGHĨA HÌNH THÀNH LOGO – INSPIRE YOUR PASSION

Sâu thẳm mỗi con người chúng ta, ai cũng có cái Tôi và cũng muốn tạo ra tiếng nói cho riêng mình! Tôi cũng đi tìm một slogan cho mình, nhưng khi đã dành tình yêu cho niềm đam mê rượu vang, tôi rất mong muốn gửi ngôn ngữ của mình hoà nhịp cùng văn hoá này, vậy là tôi lại thêm nhiều ngày suy nghĩ về nó…

Khám phá

LỜI MUỐN NÓI & MONG MUỐN CHIA SẺ…!

“Vẫn biết, rượu không khiến chúng ta trở thành người tốt hơn, nhưng nó có sức mạnh mang chúng ta đến cùng một bàn tiệc”!

Khám phá